Temna materija in druge nenavadnosti

Skorajda neverjetno je, kako velika večina medijev sistematično ignorira celo vrsto pojavov, ki bi morali v ljudeh vzpodbuditi vsaj radovednost, če že ne resnega razmisleka o današnem razumevanju sveta, v katerem živimo. Prav tako se tudi znanstveniki raje v velikem loku izogibajo preučevanju številnih pojavov, ki bi lahko škodili njihovi javni neoporečni “znanstveni” podobi. Seveda lahko vedno zamahnemo z roko in rečemo, da so ti pojavi neumnost, a to ne pomeni, da jih v resnici ni in da bodo zato preprosto izginili.

Temna materija

Ena velikih ugank našega časa je tako imenovana temna materija. Neposredno je ni mogoče opazovati, njen obstoj pa dokazuje gravitacijski vpliv, ki ga ima na vidno materijo ter poskusi z alfa magnetnim spektrometrom. Ocenjuje se, da celotna masa-energijavesolja vsebuje 4,9 % običajne materije (vidno vesolje), 26,8 % temne materije in 68,3 % temne energije. To pomeni, da 84,5 % vse materije v vesolju temne; medtem ko temna energija in temna materija skupaj tvorita kar 95,1 % celotnega vesolja. (Dark matter)

Vse kar “objektivno” vidimo ali preiskujemo – s svojimi očmi, teleskopi, mikroskopi in drugimi napravami – je torej samo majhen delček celote. Morda je temna materija (in energija) temna samo za to, ker je ne vidimo in ker jo znanstveniki “zaznavajo” le posredno. Če je ponoči trda tema, to še ne pomeni, da ni ničesar okoli nas, le naši “instrumenti zaznave” nimajo zmožnosti videti v temi. Ljudje se torej ves čas ukvarjamo s preučevanjem majhnega delčka celote, vse kar je izven tega zaznavnega in s tem tudi miselnega okvirja, pa pripišemo mistikom ali norcem.

Pa vendar so nekatere zanimive raziskave že bile narejene. Wilhelm Reich (1897 – 1957) je bil avstrijski psihoanalitik, ki je leta 1939 pred nacisti prebegnil v ZDA. Po prihodu v ZDA je odkril življenjsko silo oziroma kozmično energijo, ki jo je poimenoval orgonska energija. Izdelal je različne naprave, ki so delovale kot zbiralniki te energije in s pomočjo teh naprav zdravil svoje paciente. Vendar je imel Reich zaradi svojih odkritij težave z ameriško oblastjo, tako da je na koncu umrl v zaporu, njegove knjige pa so zažgali. Naprave, ki jih je odkril, so omogočale brezplačen in neomejen dostop do neizčrpnega vira ljudem dotlej neznane energije. To pa oblastem seveda ni bilo po volji.

Že leta 1939 je ruski izumitelj in raziskovalec Semjon Kirlian skupaj s svojo ženo Valentino slučajno odkril, da se pri posebnem fotografskem postopku okoli fotografiranih objektov pojavi svetleča korona. Postopek se danes imenuje Kirlianova fotografija. Izumitelj in raziskovalec Harry Oldfield (Še en košček sestavljanke) je ta postopek nadalje razvil in izpopolnil ter ga poimenoval New Vision.

Tudi veliki izumitelj Nikola Tesla je že v začetku 20. stoletja delal eksperimente s tako imenovano prosto energijo (ki jo je opisal v knjigi The Problem of Increasing Human Energy) in razvijal samodelujočo napravo (Self-acting Engine).

V javnost pa, deloma zaradi interesov velike industrije in deloma zaradi strahu pred novim, prodre le malo vznemirljivih preteklih in sedanjih odkritij, ki presegajo “pravoverno” znanost, ki vedno zahteva oprijemljive in vidne “znanstvene” dokaze.

Morda pa bi vendarle morali prisluhniti besedam iz tako imenovanih ezoteričnih naukov, ki opisujejo področja, v katera se moderna znanost šele podaja (iz Nauka večne modrosti): “Moderna znanost priznava le tri ravni materije: trdno, tekočo in plinasto. Nad plinom so še nadaljnja štiri stanja materije, ki so v ožjem pomenu besede materialna – vsako od njih je finejše od tistega pod njim.”

Potem bi si morda vendarle dopustili misliti, da je življenje prisotno tudi tam, kjer ga ne vidimo in lažje bi razumeli številne nenavadne pojave, ki jih je okoli nas vse polno. Vendar jih vztrajno odrivamo, še zlasti mediji in znanstveniki, ki bi morali ravno z največjim navdušenjem raziskovati neznano.

“Nenavadni” pojavi

Ljudje torej zaznavamo le majhen del okolja, v katerem živimo. Vse, kar je izven našega zaznavanja in razumevanja pa bodisi ignoriramo bodisi proglasimo za neumnost. Danes obstaja cela vrsta pričevanj in posnetkov o tako imenovanih neznanih letečih predmetih (NLP). Beseda je danes zlorabljena in povsem narobe razumljena. Še zlasti hollywoodska filmska industrija morebitne obiskovalce iz vesolja vedno znova upodoblja kot pošasti, ponavadi v obliki gigantskih ščurkov, mravelj, hroščev in podobne “golazni”, ki skuša uničiti naš planet; poleg tega te pošasti uporabljajo super tehnologijo. (Gre morda za sistematičen pristop, da bi ljudi prestrašili in jih odvrnili od morebitnih obiskovalcev iz vesolja?)

V resnici je danes na voljo toliko pričevanj, posnetkov, filmov in drugih dokumentov o miroljubnih aktivnostih izvenplanetarnih obiskovalcev, da jih ne bi smeli več ignorirati. Nekatere vlade (Čile – CEFFANARCAP – CEFFAKanada, Velika Britanija) so že začele odpirati svoje arhive, druge še vedno prikrivajo ogromne količine podatkov o neznanih in miroljubnih izvenplanetarnih obiskovalcih. Morda pa smo podobni ljudem, ki so pred stoletji mislili, da je Zemlja v središču vesolja, medtem ko smo danes “sveto” prepričani, da obstaja življenje samo v našem zelo omejenem zaznavnem območju.

Še nekaj drugih virov:

Latest UFO Sightings

Latest UFO Sightings – Facebook

UFO Evidence

UFO Sightings Daily

Maitreya’s Star sign

Eden največkrat posnetih prizorov – različnih ljudi iz različnih krajev – je nenavadni posnetek neznanega predmeta nad Jeruzalemom leta 2011:

https://www.youtube.com/watch?v=i3h-F0lars4

https://www.youtube.com/watch?v=-_ilZFV7ZSM

https://www.youtube.com/watch?v=mHSqRKmhQcs

A to je samo en dogodek, obstaja jih še ničkoliko:

https://www.youtube.com/watch?v=87PRVP4EQAo

Izjemno zanimivi so tudi zako imenovani liki v žitu (Crop Circles), na primer:

Crop Circle Connector

Crop Circle Access

Crop Circles – Facebook

Potem je še cela vrsta pojavov, ki se jih znanost, tako kot NLP-je in like v žitu, bodisi izogiba bodisi jih ne zna pojasniti:

Znamenja in čudeži

Why Egyptian Statue Moves On its Own

Čeprav res nimamo popolnih dokazov, da so številni nenavadni pojavi avtentični, pa vendarle lahko razmišljamo o življenju, ki morda obstaja izven okvirjev naših zaznavnih zmožnosti. Ne samo običajni ljudje, tudi znanstveniki se raje izogibajo stvarem, ki jih ne razumejo ali jih s trenutnim znanjem in tehnologijo ne morejo pojasniti. Če bi se človek izpred dva tisoč let po nekem ključu znašel v sodobnem svetu, bi bilo zanj skorajda vse čudežno: avtomobili, TV, letala, radio, mobilni telefoni itd. Smo mi ravno takšni?

Slika: Share Slovenija

  • Share/Bookmark

Kdo je Maitreja

Povejmo karseda preprosto. Maitreja je učitelj. Učitelj za celotno človeštvo. Prihaja v času velike krize človeštva, ki nas lahko pripelje do totalnega (samo)uničenja.

Maitreja je človek, a ne povsem običajen. Pripada in hkrati vodi skupino ljudi, ki so v dolgem evolucijskem ciklu razvoja zavesti obvladali in izmojstrili vse vidike človekovega bivanja na Zemlji. Zato se imenujejo mojstri modrosti.

Na vzhodu že tisočletja poznajo koncept reinkarnacije, ki človeka vodi skozi številne inkarnacije (utelešenja) do končne osvoboditve iz spon zemeljskega bivanja. To je tudi cilj slehernega izmed nas.

Ti mojstri modrosti človeštvu že ves čas stojijo ob strani, kot učitelji, svetovalci in navdihovalci. V različnih obdobjih navdihnejo svoje učence, oziroma ljudi, ki so v “višjih razredih” evolucije zavesti.

Ti učenci v vsakdanje življenje človeštva bolj ali manj uspešno prenašajo nauke teh izjemnih ljudi in človeštvo usmerjajo po poti evolucije zavesti. Verstva, gibanja, organizacije, veliki umetniški in drugi dosežki so večinoma rezultat dela teh učencev, ki so jih navdihnili veliki učitelji človeštva.

V današnjem času pa, deloma zaradi razvojne stopnje človeštva in velike nuje, v vsakdanje življenje človeštva mojstri modrosti na čelu z Maitrejo vstopajo neposredno. Vendar pri tem ne smejo kršiti človekove svobodne volje, zato je njihovo javno delovanje pogojeno z odzivnostjo oziroma sprejemanjem človeštva.

Predvsem svetovni mediji so tisti, ki praviloma zavestno ne želijo objaviti informacij v zvezi z Maitrejo. Številni ljudje se bojijo velikih sprememb, ki bodo posledica odprtega javnega delovanjem Maitreje in mojstrov modrosti. Še zlasti pa si takšnih sprememb ne želijo bogati in tisti, ki imajo v rokah versko in politično oblast ter velik del znanstvenikov in intelektualcev. “Njihov svet” s prihodom Maitreje preprosto ne bo več takšen kot prej.

Vendar Maitreja na različne načine v milijonih ljudi vzpodbuja zanimanje za spremembe, običajno v obliki različnih “nenavadnih” pojavov, ki se mnogim zdijo čudežni, v resnici pa so rezultat velikega znanja in modrosti.

Maitreja bo človeštvu pokazal pravo pot v prihodnost, kjer bomo med seboj resnično sodelovali in si velikodušno delili dobrine našega skupnega doma – planeta Zemlja. To bo svet miru, blaginje in resničnega človeškega razvoja.

Več na: Share SlovenijaShare International

Slika: Svetlobni križ

  • Share/Bookmark

Hazarderske geste

“Kadarkoli ljudje naredijo odločen korak v smeri pravilnih odnosov, obstajajo vedno tudi tisti, ki naredijo enako odločen korak v smeri sporov. Prvi mnogokratno povečujejo svoje delo in celo umirajo za večjo svobodo in pravičnost, medtem ko druge sile ogrožajo mir v ciničnih poskusih, da bi utrdile svojo pojemajočo moč. Medtem pa človeštvo opazuje in trepeta v strahu, ko je priča obnovi prastarih sovražnih misli, ki naj bi jih zavrgli in premagali.

Zdrava pamet

Tudi mi, vaši starejši bratje, skrbno opazujemo ta nevarni manever, vendar se ne bojimo. Vemo, da bo zdrava pamet prisilila sprejetje vsaj majavega miru, kjer bodo dosežki in izgube več ali manj uravnoteženi.

Odslej se bo ta scenarij ponavljal po vsem svetu, kjer “velike sile” poskušajo vzdrževati ali celo povečati svojo moč, vedoč, da morajo to storiti previdno, da ne bi škodili statusu quo.

Mir in razcvet

Kako dolgo še lahko narodi igrajo to brezplodno igro? Edina pametna smer je skupno delo za mir in razcvet za vse ljudi. Le tako bodo svoja ljudstva pripravili na radost miru, razcvet pravičnosti in blagoslov medsebojne delitve.”

Mojster -, prek Benjamina Crema (3. maj 2014)

Vir: Share Slovenija

  • Share/Bookmark

Prihajajoča radost Vodnarja

Ko se bodo ljudje ozrli nazaj na ta čas, se bodo nejeverno čudili grozodejstvom in trpljenju, ki so ju tako dolgo prenašali. Nekateri bodo obsojali in pozivali h kaznovanju ter poravnavanju starih računov. Kot bodo ljudje opazili, bo Maitreja opozarjal na nekaj drugega. Izpričal bo, da je pravičnost božanska, da sta taki tudi medsebojna delitev in svoboda. Povračilo ni njegov način delovanja, ljudi pa vodi nazaj v preteklost. Ko bodo ljudje to spoznali, bodo opustili želje po maščevanju in se pod navdihom Maitreje in njegove skupine mojstrov vneto lotili velikanske naloge preobrazbe.

Spremembe, ki so potrebne, so ogromne in bodo imele svoj vrstni red. Milijoni, ki zdaj stradajo in živijo v bedi ali pa zaradi vojn v begunstvu, bodo prvi, ki bodo rešeni agonije. Načelo medsebojne delitve – na njegovi božanski pravičnosti leži prihodnost tega planeta – bo na častnem mestu. Ko bodo ljudje potegnili črto pod ta dosežek, se bodo z žalostjo spraševali, zakaj je bilo potrebno tako dolgo, da je načelo medsebojne delitve prišlo v njihova srca.

Ljudje bodo rastli v svoji veličini, ko bodo v luči novih dosežkov razmišljali o svojih preteklih napakah. Tako se bo krepila njihova odločenost, da iz naglo izginjajoče preteklosti oblikujejo nov svet.

Mojstri bodo navdihovali rojstvo novega pogleda na življenje, ki si ga lahko delijo vsi ljudje in so vsi lahko del njega. Naraščajoče občutje bratstva in sodelovanja bo njihovi nalogi prineslo novo radost. Ko bo mineval čas, bo ta nov pogled na delo in na drug drugega naznanjal veličastje, ki ga prinaša Vodnar.

Sporočilo mojstra prek Benjamina Crema (9. januar 2014)

  • Share/Bookmark

Medsebojna delitev dobrin

V tej prihajajoči dobi bo človeštvo razvilo več metod reševanja problemov, ki so povezani z uveljavljanjem načela medsebojne delitve dobrin. Vsak korak v razvoju tega plemenitega načela bo človeštvo pripeljal korak bliže k njegovemu izvoru. Postopoma se bo razvilo novo človeštvo, ki bo izražalo več in več tega božanskega potenciala.

V prvi fazi bo poudarek na prerazporeditevi dobrin, vsak narod bo dal v skupni sklad na razpolago tisti del sredstev, ki jih ima v presežku. Svetovne dobrine si bomo delili prek prefinjene oblike blagovne menjave, dokler človekova notranja božanskost ne bo v človeku prebudila želje po preprostejši metodi izgradnje njegovega ekonomskega življenja.

Sledila bo faza osvobajanja človeštva od trdega nepotrebnega dela. Stroji bodo postopoma od človeka prevzeli naloge proizvodnje. Nekega dne bomo tako izdelovali vse izdelke, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje. To bo pripeljalo do samozadostnosti, ki je danes nepredstavljiva, tako velike so danes razlike med narodi v razvoju in sredstvih. Ti stroji bodo človeka osvobodili, da bo lahko raziskoval svojo notranjo naravo in si zagotovil napredek proti božanskosti. Sčasoma bomo te stroje ustvarjali z voljo. Z močjo svojega razsvetljenega uma bo človek zbral skupek sil in ustvaril te instrumente in naprave, prek katerih bo zadovoljil vse svoje potrebe.

Potem si bodo ljudje delili vire in sadove duha. Ustvarjalnost, kot ji še nismo bili priča, bo preoblikovala človeško življenje in v tej novi življenjskosti in lepoti si bodo vsi ljudje delili. Tako se bodo ljudje sebi izkazali kot bogovi.

Vse to je odvisno od človekovih pravilnih odločitev v tem trenutku: njegove sposobnosti za potrebno odrekanje v skupno dobro. Ko bo to dosegel, se bo človeku odprla pot, da se izvije iz tistih samozadanih omejitev, ki ga imajo zdaj v oblasti.

Z našega gledišča človek te pogoje začenja izpolnjevati. Že se kažejo znaki, da se človeštvo vsak dan bolj zaveda, da mu je preostalo resnično malo časa, da doseže potrebne spremembe.

Kmalu se bo porodil nov občutek enosti, občutek pripadnosti eni družini bratov in sester. Človeška življenja bo krojila nova in boljša usmeritev in skupaj, v naraščajoči harmoniji, bodo ljudje naredili korake, ki jim bodo zagotovili napredek. Človekovo vse večje zavedanje njegove usode in namena ga bo poneslo naprej in mu razsvetljilo pot.

Tako bo človek uveljavil faze medsebojne delitve, na vsaki stopnji bo izražal naprednejše vidike svoje božanske narave, v vse večjem žaru bo razkrival veličino te narave. V tem prihajajočem času je treba še veliko postoriti, da bi zgrabili priložnosti, ki se zdaj predstavljajo človeštvu, da bi se razvijalo v povsem povišanem ritmu. Še nikoli doslej niso bile v ta namen na voljo tako močne energije. Tako je ta čas edinstven. Enkratna je tudi prisotnost med vami, prisotnost Princa miru, glasnika nove zore, in vse večjega števila njegovih učencev. Pod našim modrim vodstvom bo človek spoznal svojo resnično veličino in izpolnil svojo usodo.

Mojster -, prek Benjamina Crema

Vir: Share International

  • Share/Bookmark

Osnutek za medsebojno delitev

Ko ljudje obravnavajo načelo medsebojne delitve, ga skoraj vedno vidijo v osebnem smislu. Predstavljajo si situacijo, v kateri se bo od njih osebno pričakovalo, da dajo znatne vsote denarja oddaljenim ljudem, ki jih niti ne poznajo, niti jim ni do tega, da bi jih poznali. Dejansko pa je načelo medsebojne delitve mogoče organizirati le kot globalni proces.

Mnogo je načinov, kako to doseči – deloma ali v celoti. Mi, vaši starejši bratje, menimo, da je metoda, ki je opisana v nadaljevanju, od vseh najbolj praktična, najpreprostejša in najbolj poštena, obenem pa bo – če bo osvojena – zadovoljila največje število ljudi. Predlagamo, da naj bi bila vsaka država naprošena, da naredi popis vseh svojih virov in potreb – kaj sama proizvaja in kaj mora uvažati. Nato naj bi bila vsaka država naprošena, da v skupni sklad prispeva to, kar ima – glede na potrebe – viška in na ta način ustvari velikanski mednarodni vir, iz katerega bodo lahko črpali vsi. Naravno je, da bi velike razvite države prispevale večjo količino, toda vsi bi donirali višek, ki ga ne potrebujejo. Ta shema nam ugaja zaradi svoje preprostosti in poštenosti; seveda bi bil za uvedbo te metode potreben čas, vendar mi vnaprej vidimo čas, ko bo to mogoče doseči.

Mnogo je usposobljenih organizatorjev in upravljavcev, ki bi jim to delo zagotavljalo dobrodošlo služenje svetu. Vse to bi potekalo pod okriljem mojstra ali najmanj osebe s tretjim posvečenjem, da bi se zavarovalo zaupanje vseh ljudi. Tako bi se prekletstvo revščine in pomanjkanja na mah končalo. To bi dvignilo srca in življenja neštetih milijonov ljudi v radost, tisti pa, ki bi prvič delili z drugimi, bi našli srečo – globoko in izpolnjujočo – ki so se jo morda bali spoznati.

Le tako bi se porajalo zaupanje, ki je nujno za končanje vojn in terorizma. Brez takega zaupanja ne bo nikoli miru. Brez miru pa bi bila prihodnost človeštva zares mračna. Zato je neka oblika medsebojne delitve dobrin nujna, če hočemo preživeti. Ko bo večina ljudi to spoznala, bo mogoče rešiti glavne probleme sveta.

Načelo medsebojne delitve začenja vstopati v ume mnogih skupin ljudi po vsem svetu. Malo po malo si ljudje utirajo pot do tega zaključka. Maitreja opominja vse, ki ga slišijo, da le medsebojna delitev zagotavlja rešitev naših težav. In ko bodo minevali tedni in meseci, bo mogoče videti, kako se ljudje spoprijemajo s problemi ter vse bolj in bolj ugotavljajo, da je medsebojna delitev ključ do njihove prihodnosti.

Mojster Benjamina Crema, 5. november 2013

Vir: Share International

  • Share/Bookmark

Pomembnost enotnosti

Mojster -, prek Benjamina Crema (12. januar 2013)

Ko se bodo ljudje ozrli nazaj na ta čas, ga bodo videli kot čas, ko smo istočasno kazali vsak vidik svojega bitja, tako dosežke kot napake. To seveda ni presenetljivo, saj so ljudje na različnih točkah na razvojni lestvi, vendar, če upoštevamo te naravne delitve, ki jih bo čas zmanjšal, še vedno primanjkuje enotnosti pristopa in razumevanja potreb vseh ljudi.

Zakaj je tako? Dolge dobe so nauki religij, ki so si sledile, in ugled vplivnih posameznikov vzdrževali določeno enotnost razmišljanja pri razvijajočem se človeštvu. Seveda je bilo mnogo obdobij vojn in odpadništva, vendar se je na določeni ravni združevalni vpliv velikih religij ohranjal. Danes je individualnost tako močna, tako cenjena in nagrajevana, da je kljub svojim vsestranskim dosežkom, ta dragocena individualnost postala največja človekova nevarnost.

Enotnost v kakršnemkoli resničnem smislu je skoraj poražena, celo, ali morda še posebej, na področju religije. Tisti, ki osnovne potrebe vseh ljudi nagonsko vidijo kot nekaj samoumevnega, so redki. In v tem je nevarnost.

Vendar civilizacijske sile pravičnosti in svobode pri milijonih ljudi povzročajo, da se začenjajo zavedati svoje dediščine. Malo po malo se um ljudi obračajo k potrebam vseh. To gre seveda v nasprotni smeri od naraščajočih zahtev po individualnosti. Od tod sedanje izredne napetosti in kaotične razmere v svetu. Problemi, politični in gospodarski, so v osnovi duhovne narave, vendar jih je mogoče razrešiti le na političnem in gospodarskem področju. Treba si je prizadevati za enotnost in jo tudi izkazovati. Sicer bi pritiski, ki jih vsiljujejo sedanje razmere, ljudi pognale v najnevarnejša dejanja. Iz tega razloga Maitreja poziva k enotnosti, k razumevanju potreb vseh ljudi.

Mir je bistven, vendar ga je mogoče doseči le tam, kjer vlada pravičnost.

Za doseganje pravičnosti so potrebne mirne vode zaupanja. Medsebojna delitev je Maitrejevo zdravilo za vse naše bolezni. Le medsebojna delitev bo ljudi v zaupanju pripeljala za mizo, kjer bo dosežena pravičnost in zagotovljen mir.

Vir: Share Slovenija

  • Share/Bookmark

Iz dobe rib v dobo vodnarja

Mojster -, prek Benjamina Crema (13. oktober 2012)

V okviru sedanje dobe je mnogo stvari, ki jih je potrebno ohraniti, kajti ne smemo pozabiti, da nam je doba rib, ki zdaj hitro izginja v zgodovino, zapustila veliko koristnega in vrednega. Kot veličastje dobe rib je seveda mogoče navesti veliko kvaliteto individualnosti, so pa še drugi darovi, ki jih dolgujemo izkušnji dobe rib zadnjih 2000 let. Nov in močnejši idealizem je obogatil srca in ume milijonov ljudi in tako povzročil rojstvo in širitev velikih svetovnih religij z njihovo idejo, ki je ljudi kultivirala in civilizirala. Sla po znanju, potovanju in trgovanju se je razcvetela kot še nikoli in pred osuplimi očmi ljudi se je pojavil dobesedno nov svet. Zgodnje trgovanje je neizbežno postalo pohlepno izkoriščanje in priključevanje ozemelj. Tako, kot vedno, so cesarstva rasla in krepila bogate in močne. Junaki, ki so zavzeli ozemlja, so čutili – pogosto napak, včasih pa tudi pravilno – da imajo poslanstvo civiliziranja in razsvetljevanja, da je “divjake” treba “rešiti” in da zlato ter začimbe niso bile pravi razlog njihove navzočnosti daleč stran od doma. V mnogih primerih je bilo res tako. Sla po znanju in uporabi tega znanja je vidna v delu Leonarda da Vincija, čigar znanstveno raziskovanje je vodilo v napredek sodobne medicine in celo sodobnega letalskega in vesoljskega raziskovanja. Vse to in še več izhaja iz izkušnje dobe rib.

Če je bila individualnost največje darilo dobe rib, pa je danes, ko vstopamo v novo dobo vodnarja, zloraba te iste individualnosti za človeka postala največja nevarnost in grožnja. Po vsem svetu imajo močni posamezniki in ustanove v oblasti na milijone ljudi. V teh okoliščinah so ljudje postali nepomembne figure, stisnjeni v kot od muhavosti trga. Vse vrste ustanov – vlade, banke in korporacije – so skrčile sijočo individualnost svojih delavcev na pasivno ubogljivost. Drugod ljudje stradajo in umirajo v tišini, ali pa so sužnji vsakodnevne miloščine, medtem ko bogati povečujejo svoje nesveto nakopičeno bogastvo.

To ločevalno pravilo žene ljudi na rob pogube in jih sooča z zgodovinsko izbiro: da s tem nadaljujejo in za vselej končajo človekovo bivanje na planetu Zemlja, ali pa da popolnoma spremenijo smer. Znamenja, ki kažejo, da ljudje vidijo nevarnost in se po vsem svetu prebujajo ter začenjajo zavedati nove zarje, so že tu. Sijoča vodnarjeva svetloba vstopa v njihova srca in krik po pravičnosti in svobodi jim brez težav prihaja na usta. Ta ista pravičnost bo prek medsebojne delitve dobrin ljudi pripeljala iz njihove teme in jih dvignila naprej proti njihovemu določenemu cilju. Tako bo.

Vira: Share Slovenija, Share International

  • Share/Bookmark

Nadaljnje misli o enosti

Mojster -, prek Benjamina Crema (12. avgust 2012)

Z redkimi izjemami si večina narodov sveta prizadeva za enotnost. Njihova dejanja niso vselej v prid tej izjavi, vendar pa je vsaj na notranji ravni splošna usmeritev njihovega namena doseči izraz enotnosti skupaj z njihovimi prijatelji in zavezniki.

Kakorkoli že – je nekaj narodov, ki jim je doseganje njihovih lastnih ciljev pomembnejše od splošne enotnosti sveta, ki je porok svetovnega miru. Ta stališča se lahko, in včasih tudi se, spremenijo naenkrat ali skozi čas, v sedanjem obdobju pa je mogoče razpravljati o naslednjih državah:

Izrael (žarki: duša 3, osebnost 6), ki si je s strahovlado protizakonito prilastil ozemlje palestinskega ljudstva, je zdaj obseden s svojo varnostjo, kar izključuje vse druge teme, vključno svetovni mir. V zavetju resolucij Združenih narodov se s pomočjo veta Združenih držav v Varnostnem svetu nezadržno šopiri na Bližnjem vzhodu. Zahvaljujoč Združenim državam Izrael poseduje jedrsko bombo in grozi, da jo bo uporabil proti Iranu, če bo potrebno. Izraelsko ljudstvo je staro, država pa je zelo mlada, drzna in nagnjena k nepremišljenosti.

Združene države Amerike (žarki: duša 2, osebnost 6) imajo na ravni duše globoko in pristno željo po enotnosti sveta in po miru. Vendar so tudi one mlade, velike in močne ter pod nadzorom svoje zaslepljene osebnosti. Njihov ideal je enotnost in mir, predstavljajo pa si, da to kažejo svetu. Verjamejo, da ko bodo vsi sledili ameriškemu vodstvu v gospodarstvu, politiki in religiji, bo neizogibno sledil mir. S to držo poskušajo dominirati svetu in vedno znova povzročajo vojne v imenu miru (Koreja, Vietnam, Irak, Afganistan). Svet čaka, da bodo premagale to slepilo in da bo v svetovnih zadevah prišel v ospredje vpliv 2. žarka duše Združenih držav.

Ko se bo to res zgodilo (verjetno ne pred dnevom Kristusove razglasitve), bo prirojeno hrepenenje ameriške duše po enotnosti spodbujeno k akciji, zamisel služenja celoti pa bo nadomestila sedanjo potrebo po nadvladi. Nešteti posamezniki se bodo lotili prenove sveta. Sedanji občutek vzvišenosti Združenih držav v vseh stvareh bo nadomestila želja po služenju in sledila bo resnična doba miru.

Iran ima starodavno in nadarjeno ljudstvo, ki je trenutno razdvojeno med željo po zdravi posvetni oblasti in skrajno fanatično obliko islamske vladavine. Odkar si iranski znanstveniki prizadevajo obvladati jedrsko tehnologijo, imajo ZDA do Irana velik odpor in nezaupanje. Iran ni nikoli nameraval razvijati jedrske oborožitve, vendar se počuti vsakodnevno ogroženega od ZDA in Izraela, zdaj pa sicer nerad ne vidi druge možnosti. Žarki Irana so: duša 2, osebnost 4. Njegovo ljudstvo je zrelo, kultivirano in mirno in je dalo veliko svojih darov zlasti Indiji.

Severna Koreja (žarki: duša 6, osebnost 4) je od vseh teh držav najmlajša in je nastala z delitvijo prvotne Koreje. Tudi njene namene je nadvse težko predvideti, ker je tako potopljena v dokazovanje svojega junaštva in sposobnosti svetu. Na žalost je prišla do nekaj jedrskih zmogljivosti in jo je mogoče videti kot nekakšno “tempirano bombo” med narodi. Kot je dobro znano, ji njeni vladarji bolj dominirajo, kot pa jo vodijo, in potrebno je, da jo Združeni narodi kot celota skrbno opazujejo. Njeno ljudstvo je lačno priznanja in hrane. Pri medsebojni delitvi s Severno Korejo bi morali biti narodi z obojim radodarni.

S stališča povprečnega opazovalca je v tej oceni videti marsikaj, kar povzroča strah in zaskrbljenost. Vendar pa mojstri vidijo, da je svet – v hrepenenju po pravičnosti, ki bo jamčila novo in resnično enotnost med narodi ter mir, ki si ga vsi želijo – pripravljen na spremembo.

Vir: Share SlovenijaShare International

  • Share/Bookmark

Prvi korak

Čeprav se mnogim zdi situacija, v kateri smo se znašli težka in brezizhodna, pa vendarle ni vse tako slabo. V ozadju krize, ki je tako ali drugače prizadela skoraj celotno človeštvo, se odvijajo izjemne spremembe, ki nepovratno spreminjajo človeško družbo in vzbujajo upanje na boljšo in varnejšo prihodnost človeštva in planeta Zemlje kot celote.

Smo res sami

Čeprav jih najpomembnejši svetovni mediji vztrajno ignorirajo, je danes na svetu izjemno veliko znamenj, ki človeštvu sporočajo, da ni samo. Cela vrsta “sporočil”, ki jih nekateri imenujejo čudeži, drugi kot nerazložljive fenomene – liki v žitu, nenavadna zvezda, svetlobni krogi in svetlobni križi in brezštevilni drugi “nenavadni pojavi” – so v zadnjem obdobju dobesedno preplavili planet (več na: Share Slovenija, Share International).

Sporočila v obliki znamenj, čudežev, nenavadnih pojavov (kakorkoli jih pač poimenujemo) nas predvsem opominjajo, da nismo sami. Naše Osončje dejansko “vrvi” od življenja, le da so drugi planeti poseljeni na tako imenovani etrski ravni, ki jo večina človeštva ne zaznava s prostim očesom. Znanstveniki danes priznavajo, da vse kar opazujemo in merimo zajema le 4 % vse snovi v vesolju, ostalih 96 % snovi preprosto imenujejo “temna snov”, dejansko pa gre za ravni, ki jih ne zmoremo zaznati z našimi (omejenimi) čutili.

Kdo nam “pušča sporočila”

Poleg človeštva z nami planet deli še takoimenovano Belo bratstvo oziroma Mojstri modrosti, ki so predvsem ljudje, ki so v človeški evoluciji dosegli samouresničenje, kar pomeni, da ne potrebujejo več izkušenj človeškega bivanja. V sodelovanju z Mojstri pa so na našem planetu prisotni še obiskovalci iz nekaterih drugih planetov našega Osončja (predvsem iz Marsa in Venere), ki človeštvu dobronamerno pomagajo pri nekaterih zadevah, ki jih človeštvo ne obvladuje in ne razume (na primer pri odpravljanju pretiranih izpustov jedrskega sevanja v okolico, nazadnje tudi v Fukušimi).

Naše trenutno razumevanje in dojemanje sveta nam torej (še) ne omogoča, da bi neposredno zaznavali prisotnost drugih bitij, ki nam zato “puščajo sporočila” v obliki različnih znamenj.

Obdobje sprememb

V številnih obdobjih človeške zgodovine, v časih, ko mora človeštvo storiti pomemben razvojni korak naprej, nam Mojstri na različne načine sporočajo ključne ideje, ki usmerjajo nadaljnje delovanje človeštva. Sporočila so vedno prilagojena doseženi razvojni stopnji človeštva in običajno ga “pošljejo” preko visoko razvitih pripadnikov človeštva, ki so relativno daleč na poti samouresničenja – takoimenovani učenci. Med njimi so bili zelo znani Jezus, Krišna, princ Gautama in drugi.

Danes pa je človeštvo že doseglo stopnjo, ki omogoča, da se Belo bratstvo na čelu z Maitrejo, neposredno razkrije človeštvu in mu pomaga k nadaljnjemu razvoju. Povečano število znamenj je tudi sporočilo o postopnem razkrivanju Maitreje in Mojstrov modrosti, pri čemer sodelujejo tudi obiskovalci iz drugih planetov našega Osončja.

Vendar je potrebno razumeti, da človeštvu nič ne sme biti vsiljeno (kar je v skladu z zakonom svobodne volje), zato je razkrivanje Maitreje oziroma njegov popolnoma javen prihod pogojen z odzivom človeštva.

Ključno sporočilo

Ključno sporočilo, ki ga Maitreja posreduje človeštvu je, da je najpomembnejši temelj nadaljnjemu razvoju človeštva medsebojna delitev. Človeštvo lahko samo z medsebojno delitvijo stopi na pot pravega razvoja, v nasprotnem primeru bo usoda človeštva kaj klavrna, če sploh bo. Ko bo človeštvo sprejelo prve prave korake v smeri medsebojne delitve dobrin, bo Maitreja začel s svojim odprtim poslanstvom.

Z medsebojno delitvijo dobrin bo postopno odpravljeno povsem nedopustno stanje velike revščine, v kateri životari približno polovica Zemljanov. Velike razlike med ljudmi povzročajo spore, konflikte in vojne, ki v končni fazi lahko pripeljejo do uničenja planeta (z vsem nakopičenim orožjem, še zlasti jedrskim, ki “čaka na uporabo”).

A medsebojna delitev je samo prvi in najbolj potreben korak. Z odprtim in javnim delovanjem Maitreje in Mojstrov modrosti se bodo s pomočjo njihovih nasvetov in priporočil začele spremembe, ki bodo preobrazile vsa področja človekovega delovanja. Pred človeštvom je zato veličastna prihodnost, le narediti moramo prvi korak.

In ta korak je medsebojna delitev.

  • Share/Bookmark