Maitreja in Jezus

Jezus iz Nazareta in Kristus nista ista oseba. Za številne kristjane je to najbolj nesprejemljiva trditev povezana z Učiteljem sveta Maitrejo, zato zahteva podrobnejšo razlago.

Naziv Kristus se dejansko sploh ne nanaša na posameznika. To je ime za funkcijo v Hierarhiji Mojstrov modrosti, skupini razvitih bitij, ki vodijo razvoj človeštva skrito očem javnosti. Kdor koli stoji na čelu te Hierarhije, avtomatično postane Učitelj sveta. Na Vzhodu je v času, ko opravlja to nalogo, poznan kot Bodisatva.

Maitreja uteleša energijo, ki jo imenujemo Kristusovo načelo, in ima ta naziv že več kot 2000 let. V Palestini se je manifestiral kot Kristus in s tem začel dobo Rib. Uporabil je metodo, ki se imenuje duhovna presvetlitev. To pomeni, da je njegova zavest obveščala in vodila dejanja in nauke njegovega učenca Jezusa. Zato so ljudje okrog Jezusa videli in doživljali zavest Kristusa Maitreje.

Jezus je bil v resnici posvečenec četrte stopnje (zelo visoko razvit človek) in eden starejših učencev Mojstrov modrosti. Pojavil se je že prej v svetopisemskih časih kot Jozue, Nunov sin, nato kot prerok Izaija in spet kot Jozue v Zaharijevi knjigi. Ko je v Palestini dovolil, da ga je Maitreja tri leta po krstu v reki Jordan uporabljal za izpolnitev svojega poslanstva, se je zelo žrtvoval. Jezus je v svojem življenju tudi simbolično predstavil pet posvečenj, ki človeka pripeljejo do Mojstrstva. Izkušnja na križu je za Jezusa pomenila četrto posvečenje (njegovo rojstvo, krst in spremenjenje na gori simbolizirajo prva tri), medtem ko je šel Maitreja istočasno skozi višje posvečenje. Dogodke iz Jezusovega življenja in njegove besede so velikokrat napačno razlagali, ker so narobe razumeli povezavo med njegovim delom in delom Kristusa Maitreje. To je pripeljalo do stare teološke sporne točke – ali je bil Jezus Bog ali človek ali pa morda oboje hkrati. Odgovor je, da je bil Jezus človek, ki je zaradi procesa razvoja postal Sin očetov – kar končno postane vsakdo. Drugi so šli po tej poti že pred njim, številni pa so jo prehodili po tem. Kristjani, ki so mnenja, da to, kar je storil Jezus (ki je po njihovem mnenju “Bog” ali vsaj njegov edini sin), ni dano poizkusiti in posnemati nikomur drugemu, nasprotujejo njegovim lastnim besedam: “Postanite popolni, tako kot je popoln oče v nebesih.” – in “Večje stvari, kot sem jih storil jaz, boste storili vi.”

Jezusova smrt je bila izpolnitev naloge za to življenje in Maitreja je bil tisti, ki je telo obudil iz groba (kot simbol za 5. posvečenje, prav tako kot je bilo “vnebovzetje” simbol za 6. posvečenje). Ta predstavitev starega okultnega znanja v simbolični obliki je ena izmed metod, ki jih Duhovna Hierarhija uporablja zato, da uči človeštvo in sporoča znanje “tistim, ki imajo ušesa, da slišijo in oči, da vidijo”. V življenjih Bude, Mitre in Krišne prav tako lahko najdemo podobne simbolične dogodke. Tudi slovite Herkulove naloge ravno tako niso nič manj del procesa posvečenj, ki so izražena simbolično.

Učenec Jezus izpred 2000 let je medtem postal eden najbolj razvitih Mojstrov v Hierarhiji: Mojster Jezus. Stanje popolnosti je dosegel v naslednjem življenju kot Apolonij iz Tiane. Mnogi izmed tistih, ki so mu sledili v času njegovega življenja kot Jezusu, so bili še živi v času njegove naslednje inkarnacije – in številni izmed njih so bili prepričani, da se je Jezus ponovno pojavil med njimi. Apolonij je šel na pot v Indijo, kar je dalo povod za zgodbo, v katero mnogi verjamejo, da Jezus ni umrl na križu, temveč je šel v Indijo in umrl v Kašmiru v častitljivi starosti.

Mojster Jezus je sedaj inkarniran v sirijskem telesu približno 640 let in je v knjigi Alice A. Bailey Initiation, Human and Solar (Sončno in človeško posvečenje) opisan tako: “Ima precej vojaško podobo, je discipliniran človek železnih pravil in volje. Je visok in vitek s precej dolgim ozkim obrazom, črnolas, bele polti in prodornih modrih oči.”

Večino svojega časa je živel v Palestini. Od l. 1984 živi v Rimu, kjer namerava dvigniti Krščansko cerkev iz okostenelosti in tekmovalnosti. Če ga bodo k temu povabili, bo vodil novo združeno cerkev. V tem primeru upa, da bo rešil številna nasprotja in napačno razumevanje, ki je skozi stoletja nastalo glede njegove zgodovinske vloge in učenja, ki ga je takrat širil kot Maitrejev posrednik.

V Hierarhiji je opisan kot “Veliki voditelj, general in modri izvršitelj”. V knjigi Initiation, Human and Solar piše Alice A. Bailey o njem: “Nihče ni tako tesno povezan z ljudmi, ki se zavzemajo za vse, kar je najboljšega v krščanskih naukih. Nihče drug se tako dobro ne zaveda potreb sedanjega časa.”

S prihodom Maitreje Mojster Jezus drugič igra pomembno vlogo pri izvrševanju Kristusovega namena, prav tako kot tudi apostola Peter in Janez. Pred dva tisoč leti sta bila posvečenca tretje stopnje; zdaj jima je zaupana pomembna naloga, da dokončata načrt kot Mojster Morja in Mojster, ki bo v naslednji dobi (čez približno 2500 let) nasledil Maitrejo v vlogi Kristusa, Koot Hoomi. To odprto sodelovanje, ki ga bodo lahko vsi videli, bo odpravilo vse preostale dvome o resničnem odnosu med Kristusom Maitrejo in njegovim učencem Mojstrom Jezusom.

Tako je navidezno paradoksna trditev, da Jezus in “Kristus” nista ista oseba, bolj smiselna, kot bi se sicer zdelo. Tisti kristjani, ki jim je težko sprejeti, da “njihov” učitelj ni najvišji voditelj vsega človeštva, pa se lahko potolažijo z drugim paradoksom: Jezus in Kristus Maitreja sta bila in sta še vedno eno v smislu, da vsak na svoji ravni delujeta skupaj in v popolnem soglasju z namenom uresničiti božanski načrt.

Vir: Share Slovenija

  • Share/Bookmark
 

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !