Zakaj lahko upamo

 

Živimo v posebnem času. V času, ko se kot človeštvo spopadamo s številnimi tegobami in nevšečnostmi, ko nam pretijo številne nevarnosti. Priče smo izjemni revščini, lakoti in številnim nevarnim boleznim; globalno segrevanje ozračja je danes sprejeto dejstvo, ki nam grozi s poplavami, sušami, orkani in drugimi katastrofami nepredstavljivih razsežnosti; vojni konflikti, predvsem tisti na Bližnjem Vzhodu, lahko kadarkoli vzplamtijo v pogubni »požar« nasilja nepredvidljivih razsežnosti. A hkrati je to tudi čas, ki nas navdaja z upanjem, saj se vedno več ljudi zaveda teh problemov in nič več ne stojijo križem rok. Milijoni po svetu so aktivno vpleteni v reševanje največjih problemov človeštva. Živimo v času brezperspektivnosti in obupa, a hkrati je to tudi čas izjemnega optimizma in upanja?

V takšen svet tiho, pri »stranskih vratih«, vstopa Maitreja, poznan številnim religijam pod različnimi imeni: Kristus, Maitreja Buda, Imam Mahdi, Krišna, Prerok. Vendar so vsa ta imena lahko varljiva, če nas vodijo predsodki in dogme preteklosti, ki nam zamegljujejo jasen pogled na veličino in pomembnost tega izjemnega dogodka za celotno človeštvo. Če se iskreno želimo poglobiti v to nenavadno »zgodbo«, se jo moramo lotiti odprtega srca in jasnega duha. Mogoče nam bo laže, če vemo, kaj Maitreja pravi o sebi: »Preprost človek sem in tudi poziv, ki ga naslavljam na vas je preprost: zaupajte mi, sledite mi, dovolite mi, da vas popeljem v prihodnost na osnovi ljubezni, na osnovi pravične delitve, na osnovi bratstva. Naj vam pokažem pot v stanje preproste soodvisnosti, pravičnosti, pravilne uglašenosti z vašim izvorom in z vašimi brati.«

Prihod Maitreje in Mojstrov modrosti

»Nisem prišel zato, da bi ustanovil novo religijo. Prišel sem učit umetnost samouresničitve, kar ni ne ideologija, ne religija. Koristi tako verujočim kot neverujočim,« pravi Maitreja. In res, Maitreja je najprej in predvsem učitelj, v najžlahtnejšem pomenu besede. Tudi v preteklih obdobjih so poznali velike učitelje kakršni so bili Krišna, Rama, Buda, Jezus, Mohamed in še številni drugi. Ti so v svojem času navdihovali človeštvo, čeprav so mnogi njihova žlahtna učenja izkoristili za lastne interese in jih predelali v dogme ali ideologije.

Maitreja že dolgo deluje v ozadju človeškega razvoja, da pa bi razumeli kdo je in kakšna je njegova vloga v svetu, moramo spremeniti mnoge naše poglede na svet in biti odprti ter sprejemljivi do novega. Danes smo prepričani samo v tisto kar vidimo in lahko dokažemo. Zato moramo pogledati preko obzorja vidnega, kajti omejenost naših čutov ne sme omejiti našega razumevanja kompleksnosti življenja.

Naša življenja so v resnici velika šola. V dolgem ciklusu rojstev in smrti (inkarnacij) postopno vse bolj obvladujemo svoje okolje in se mojstrimo v umetnosti življenja. Cilj pred nami je resnično mojstrstvo v obvladovanju telesa duha in razuma. Ko dosežemo ta cilj postanemo samouresničeni ljudje in ne potrebujemo več izkušenj Zemeljskega bivanja. Nekateri takšni samouresničeni ljudje ali Mojstri modrosti pomagajo človeštvu, kot učitelji in vodniki, pri njegovemu razvoju. Iz ozadja, iz oddaljenih kotičkov planeta so in še vedno navdihujejo najnaprednejše med njimi, njihove učence in s tem človeštvo kot celoto. Le-ti delujejo na vseh družbenih področjih, od politike, ekonomije, znanosti, religije do umetnosti, medicine in izobraževanja ter si, čeprav večinoma ne vedo od kod jim navdih, prizadevajo za resnični človeški razvoj.

Kar pa je danes tako drugače, je prihod in odprto delovanje skupine mojstrov, na čelu s prvim med njimi – Maitrejo. O prihodu Maitreje, Učitelja sveta, svetovno javnost že od leta 1974 s pomočjo mednarodne organizacije Share International, obvešča škotski slikar Benjamin Creme: s predavanji, knjigami in z objavami v različnih drugih medijih. V skladu z njegovimi informacijami Maitreja že od leta 1977 živi v Londonu, posameznikom in skupinam se na različne načine predstavlja po vsem svetu. Maitreja sam zase pravi, da ne potrebuje sledilcev in da ne pripada posameznim skupinam, temveč vsemu človeštvu: »Celo ko me boste videli, ne tecite za menoj. Če boste tekli za menoj, me boste izgubili. Če se hvalite z menoj, me ne poznate. Ne morete si me lastiti – pripadam vsem.«

Neprofitna in nevladna organizacija Share International (angleška beseda share pomeni pravično delitev) deluje v številnih državah, tudi v Hrvaški. Glavna naloga te organizacije je širitev informacije o Maitreji in Mojstrih modrosti ter opozarjanje na glavne svetovne probleme kot so lakota, revščina, nepravična porazdelitev dobrin, podnebne spremembe itd.. Zakaj potemtakem informacija o Maitreji in Mojstrih modrosti le s težavo doseže širšo javnost in zakaj Maitreja ne uporabi kakšne bolj opazne poti? Odpor medijev do te novice je dejansko ena največjih ovir prihoda, saj je prisoten strah, nerazumevanje ali različni drugi interesi. Ker Maitreja in Mojstri ne smejo kršiti svobodne volje ljudi, pa je čas njihovega prihoda pogojen z vsaj simboličnim sprejemanjem človeštva. Ko bo informacija dovolj širok krog ljudi in bomo ljudje pripravljeni na spremembe bo Maitreja stopil »naprej« in javno – preko svetovnih medijev – razglasil svoj prihod in nagovoril ljudi. Ob dnevu razglasitve bo Maitreja preko globalnih televizijskih medijev nagovoril celotno človeštvo, s pomočjo telepatije vsakega v svojem maternem jeziku.

S tem se bo začelo njegovo glavno poslanstvo, človeštvu pokazati izhod iz današnje poti, ki nam grozi s samouničenjem: »Moje poslanstvo se šele začenja in vendar že obstajajo znamenja, ki kažejo, da se moj prihod bliža. Mnogi ljudje po vsem svetu, odprti in pripravljeni za moje učenje, čutijo mojo prisotnost. Ko se razodenem, bom izrazil upanje vsega človeštva za novo življenje, za nov začetek, za pripravljenost spremeniti smer. Izrazil bom upanje vseh ljudi, da bi bili priče izgradnji novega sveta, kjer bodo lahko živeli v miru in brez strahu pred seboj ali pred svojimi brati; svobodni, da bodo lahko v preprosti poštenosti to, kar so.«

Znamenja prihoda

»Tisti, ki iščejo znamenja, jih bodo našli,« je že pred tridesetimi leti rekel Maitreja. Resnično veliko je znamenj, ki kažejo na to, da se dogaja nekaj nenavadnega in enkratnega. Nekateri znamenja poimenujejo kot nenavadne pojave, nekateri kot čudeže. Kaj so pravzaprav čudeži? So nekaj povsem ne-naravnega, para-normalnega ali gre zgolj za naše omejeno zaznavanje sveta kot takega? Če bi se recimo z avtom ali letalom nenadoma pojavili pred človekom iz 10. stoletja, bi ti dve napravi, ki sta danes nekaj povsem običajnega, zanj predstavljali resničen čudež. Podobno reagiramo danes. Če se pojavi kaj novega, nenavadnega, nam nerazumljivega, to pojav bodisi razglasimo za čudežen bodisi ga ignoriramo, ker predstavlja grožnjo naši trdni predstavi o svetu.

Danes je nenavadnih pojavov in čudežev – recimo jim rajši znamenja – resnično veliko. Žitni krogi, svetlobni križi, svetlobni odsevi, jokajoči kipci, nenadna pojavljanja so znanilci novega. Lahko nas spodbudijo k drugačnem, bolj odprtem razmišljanju, da postanemo dovzetni za novo, drugačno, ne-razumljivo; so tudi napoved novega. Pred časom je bila v nekaterih svetovnih medijih objavljena nenavadna zgodba o indijski deklici, ki so jo zdravniki sicer potrdili, niso pa si jo znali pojasniti:

Iz čela 12-letne šolarke Sarite Biste iz Tikapurja, zahodni Nepal, prihajajo kosi stekla. Od januarja 2006 se jih je pojavilo več kot 130, od 7. avgusta pa se ta izjemni dogodek zgodi vsak dan. Steklen kosi So v povprečju dolgi 3,8 cm in široki 1,3 cm in v enem samem dnevu se jih izloči do 12. »Na začetku je bil na robu njenega čela mehurček. Ko smo ga spraskali, je ven pokukal kos stekla,« je dejala njena mati, Dhansara. Njene hčere nič ne boli, pravi, a včasih na začetku dogodka izgubi zavest. Čeprav ob pojavu stekla pride do rahlega krvavenja, se rana hitro zaceli sama od sebe.

Kljub slikanju lobanje in krvnim preiskavam za pojav niso našli razlage. »Iz kože na čelu prihaja nekaj, kar izgleda kot sijoči stekleni kosi,« je dejal dr. Jitendra Mahaseth, namestnik direktorja bolnišnice Nepalgunj Teaching Hospital v Kohalapurju, »toda znotraj lobanje ni nobenega stekla.«

Njegov kolega, dr. Keduwai, je pojav poimenoval »nenavadni primer«. »Znanih je mnogo primerov, ko so lobanjske kosti zrasle nenaravno in ustvarile vtis rogov,« je dejal. »Toda človeško telo ne proizvaja stekla.« (revija Share International, november 2006)

Nenavadna in v javnosti nepojasnjeni so tudi čudoviti liki v žitu (angleško crop circles), ki se pojavijo nenadoma, ponoči. Žito je samo poležano, vzorci oziroma simboli pa so kaj nenavadnih oblik. Čeprav mnogi »razlagalci« pravijo, da so liki v žitu delo prevarantov, pa se kaj takega skoraj ni mogoče predstavljati.

Maitrejeve prioritete

»Največja potreba današnjega časa je v transformaciji struktur znotraj katerih danes živite. Vaša civilizacija umira – ne samo to, je že mrtva. Iz tega pepela bo zrasla nova lepota, katere temelji so ljubezen, pravica in pravična delitev.«

Da bi pomagal človeštvu kot celoti, je Maitreja izoblikoval določene proritete. Prva prioriteta je zagotoviti vsem ljudem, da lahko zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, kar pomeni: da imajo vsi ljudje zagotovljeno primerno hrano in vodo, bivajo v primernem stanovanju ter imajo zagotovljeno zdravstveno in socialno varstvo ter izobraževanje. Naslednji prioriteti sta obnovitev okolja in vzpostavitev miru.

Pot do uresničitve teh ciljev, ki jo Maitreja priporoča človeštvu, je medsebojna delitev dobrin: »Če ne bomo delili dobrin, ne bo pravičnosti. Če ne bo pravičnosti, ne bo miru. Če ne bo miru, ne bo prihodnosti.« Pravičnejša porazdelitev svetovnih dobrin bi omogočila umiritev mednarodnih napetosti ter odpravila lakoto in skrajno revščino. Brez odprave lakote in revščine, teh najsramotnejših »črnih pik« človeštva, ni mogoče govoriti niti o miru niti o pravem sodelovanju med ljudmi. Potem se nam tudi ne bo težko dogovoriti za zaščito planetarnega okolja, za zmernejšo in bolj učinkovito rabo skupnih virov, za uvedbo učinkovitejših tehnologij itd..

S pomočjo medsebojne delitve dobrin lahko v svetu ponovno vzpostavimo ravnovesje, ki bo omogočilo nadaljnji razvoj človeštva, vendar ne takšnega razvoja, ki nekaterim omogoča brezmerno bogatenje, drugim pa zgolj revščino in opustošenje. O resničnem razvoju bomo lahko govorili samo takrat, ko se bo razvijala celotna človeška družba, ko bodo vsi ljudje lahko zadovoljevali svoje osnovne potrebe in ko bodo skupne dobrine izkoriščane in uporabljene v okviru zmožnosti planetarnega okolja.

Iskrenost, poštenost in nenavezanost

Vendar se Maitreja ne bo osredotočil samo na korenite spremembe v svetu, temveč bo ljudi učil tudi preproste poti samouresničitve, katere temelji so poštenost uma, iskrenost duha in nenavezanost. Pot samouresničitve je preprosta, zanjo ni potrebna nobena posebna tehnika ali metoda, ne askeza ali kakšna druga skrajna oblika odpovedi. »Nisem vas prišel učiti nekaj novega. Bodite pošteni do sebe, iskreni do sebe in bodite nenavezani. Ta metoda je enostavna, mila in prosta religij, ideologij in politike. Omogoča vam, da izkusite to, kar ste. Odigrajte svojo vlogo, a bodite svobodni.«

Poštenost uma pomeni, da naš um ni pogojen z različnimi –izmi, ideologijami, dogmami, predsodki; da smo pošteni do sebe in odprti do življenjskih izkustev. Pomeni, da smo zares svobodni, da smo to kar smo. Ne tisto, kar drugi zahtevajo ali želijo od nas. Iskrenost duha pomeni, da gledamo na svet takšen kot je, brez številnih slepil, ki nam jih današnja skomercializirana družba v izobilju ponuja.

Nenavezanost pomeni, da smo sposobni »umreti« za preteklost, da nismo navezani na naše spomine. Nenavezanost pomeni svobodo.

Na nas je, da se odločimo, kakšno prihodnost bomo izbrali.

Vir: Share International, Share Slovenija

 • Share/Bookmark
 

3 komentarjev na “Zakaj lahko upamo”

 1. bin pravi:

  Takole piše nekje na začetku sestavka:
  /…V takšen svet tiho, pri »stranskih vratih«, vstopa Maitreja, poznan številnim religijam pod različnimi imeni: Kristus, Maitreja Buda, Imam Mahdi, Krišna, Prerok…./
  Torej je bil, (ta “Maitreja”) že večkrat med nami, – našimi predniki? Pa smo danes spet tam, kjer ne bi smeli biti. V odnosih, mislim. Kaj je torej narobe? Ne zna, ne zmore, ali noče urediti stvari? Kaj naj torej pričakujemo od tokratnega “obiska”? Da mu bo končno uspelo? S kakšnim razlogom naj bi upali, da bo prav ta obisk postavil stvari na mesto? In če ni tako, kaj nam pravzaprav pomeni “njegov” prihod?
  Ne pričakujem, nemo, kakšnega utemeljenega odgovora. Samo vprašanje, ki se mi ob branju takih sestavkov vedno znova pojavlja, sem zastavil tudi vam, ostalim razmišljajočim.

 2. eveningstar pravi:

  Maitreja je bil v preteklosti res že večkrat med nami. Deloval je skozi in preko nekaterih visoko razvitih ljudi, svojih učencev: Sri Krišne, Šankaračarje in Jezusa iz Nazareta. Danes, prvič v zgodovini, prihaja Učitelj sveta v svojem lastnem telesu med ljudi, kar po svoje priča o izrednosti današnjega časa, časa, ki mu ni para. Vzrok za naše trenutne, povsem zmotne medčloveške odnose leži izključno v človeštvu samem, v dejstvu, da je človeštvo, tako kot vse ostalo v manifestiranem vesolju, v procesu evolucije/razvoja. Človeštvo se razvija v smeri popolnosti, to pa neizogibno prinese na površje naše slabosti, ki pa so, na dolgi rok, še vedno le začasne in bodo premagane. Zaradi tega neskončno dolgotrajnega procesa razvoja je danes svet takšen kakršen je. Na tem planetu je Maitreja tisti, ki je na položaju Učitelja sveta, katerega prihodi pa so podvrženi univerzalnemu Zakonu cikličnega pojavljanja učitelja. Pride obdobje, ko je človeštvo( vsaj tako se človeštvu zdi) prepuščeno samo sebi in pride čas, ko med ljudi stopi velik učitelj, ki človeštvu pomaga na naslednjo stopnjo v razvoju. Nihče, niti Maitreja, nas ne more popeljati v popolnost le v nekaj desetletjih, pomenijo pa njegova ponavljajoča se pojavljanja vedno preobrat v zgodovini, razvoj se prestavi “v višjo brzino”.

 3. eveningstar pravi:

  Bin, tvoje vprašanje: /Ne zna, ne zmore, ali noče urediti stvari?/, kaže na zmotno mišljenje, da je nekdo drug odgovoren za naša dejanja, da jih mora nekdo drug popraviti, da naj bi Učitelj sveta sam, v trenutku, razrešil vse naše probleme. Temu ni tako. Mi sami jih moramo, saj smo jih sami ustvarili. On prihaja kot naš starejši brat, naš varuh, učitelj, prijatelj, vodnik, svetovalec, vendar pa nikakor ne bo le zamahnil z roko in vse se bo postavilo na pravo mesto. Tega ne more narediti, tudi če bi hotel, kajti njegovemu delovanju, tako kot tudi našemu, vlada eden temeljnih zakonov stvarstva – Zakon vzroka in posledice ali Zakon Karme. Zaradi tega zakona ne more sam vse rešiti, saj bi s tem kršil našo svobodno voljo. Zelo pazi da tega ne bi storil, zato bo tudi zelo počasi in postopoma prišel v javnost( na začetku ne bo takoj razkril svoje prave identitete), kajti veliko ljudi bi mu sledilo že samo zato ker je Kristus. Bistveno je, da je vzrok sledenja Maitreji prepričanje v stvari, ki jih zagovarja, pa če ga ali če ga ne prepoznajmo. Ljudje, ki bodo iz tega delovali, bodo opazili, da skozi njih v vsakodnevnem življenju teče njegova energija – Kristusov princip oziroma energija ljubezni. Tako bo Maitreja deloval skoznje in spremenil svet. Vedno je to bistvo učitelja, da ga začutimo v sebi, on ni ločen od nikogar, je vsi in vsi smo on, poleg tega pa se pojavi tudi na zunaj, v lastnem telesu, kot nam enak. Njegov tokratni prihod pa bo dogodek kot ga še ni bilo in ga nikoli več ne bo, resnično velik preobrat v zgodovini. Tokrat bo z nami v svojem telesu ostal naslednjih 2500 let in lahko si misliš kakšna sprememba bo to. Resnično smo na veliki prelomnici.

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !